“อาน้อย” เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วันสตรีไทย อำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๕”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดงาน “สตรีไทยใส่ใจสุขภาพ และการจัดงานวันสตรีไทย อำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๖๕” โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี, นางศรีพรรณ์ เขียวทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอสารภี โดยทางกลุ่มพลังสตรี เดินรณรงค์จากหน้าที่ว่าการอำเภอถึงสนามกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม

และในงานได้มอบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จำนวน ๑๒ คน, สตรีไทยดีเด่น จำนวน ๑๒ คน, กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น จำนวน ๑๒ คน และผู้ทำคุณประโยชน์ สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอสารภี จำนวน ๑ คน โดยในงานมีการแสดงรำวงย้อนยุคของกลุ่มพัฒนาสตรี ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่