พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 นายฉัตรมงคล สืบสา ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลโนนสำราญ, นางขันทอง แสงทอง ประธานกลุ่มหม่อนไหมบ้านท่าสว่างสามัคคี, นางอรสา เสนาภักดิ์ ประธานกลุ่มผ้าฝ้ายบ้านท่าสว่าง พร้อมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เป็นตัวแทน ‘อาน้อย’ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ร่วมขบวนแห่และถวายถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดป่าสามัคคีธรรม จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี 2 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านท่าสว่าง หมู่ที่ 2 และหมู่บ้านท่าสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมาก
ในการจัดงานแห่เทียนพรรษาในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในการร่วมถวายเทียนพรรษา ตามความเชื่อที่ทำสืบทอดต่อกันมา